SOPRANI

AGNESE GORI
AGNESE GORI
press to zoom
BEATRICE GUARNERI
BEATRICE GUARNERI
press to zoom
BENEDETTA CHIARI
BENEDETTA CHIARI
press to zoom
MARIA CATERINA FOPPIANI
MARIA CATERINA FOPPIANI
press to zoom
CHIARA MATERASSI
CHIARA MATERASSI
press to zoom
LAVINIA PINI
LAVINIA PINI
press to zoom
FRANCESCA ROBAUDI
FRANCESCA ROBAUDI
press to zoom
GINEVRA FENYES
GINEVRA FENYES
press to zoom
SARA TOTI
SARA TOTI
press to zoom
SARA ACCIAI
SARA ACCIAI
press to zoom
SILVIA BENINCASA KRAUS
SILVIA BENINCASA KRAUS
press to zoom

CONTRALTI

ASIA CONTICELLI
ASIA CONTICELLI
press to zoom
CECILIA PASCALE
CECILIA PASCALE
press to zoom
GIULIA MARIANANTONI
GIULIA MARIANANTONI
press to zoom
GRETA DE MARTINO
GRETA DE MARTINO
press to zoom
ISABELLA QUAIA
ISABELLA QUAIA
press to zoom
SARA VASSALLE
SARA VASSALLE
press to zoom

TENORI

ALESSANDRO NESTI
ALESSANDRO NESTI
press to zoom
ANDREA SIMONETTI
ANDREA SIMONETTI
press to zoom
ANTONIO LANZA
ANTONIO LANZA
press to zoom
FEDERICO BRANDINI
FEDERICO BRANDINI
press to zoom
LEONARDO PESUCCI
LEONARDO PESUCCI
press to zoom
RINALDO MADDII FABIANI
RINALDO MADDII FABIANI
press to zoom
SIMONE CAROSSIO
SIMONE CAROSSIO
press to zoom
SIMONE FISTI
SIMONE FISTI
press to zoom

BARITONI

ANDREA SABBATINI
ANDREA SABBATINI
press to zoom
JONATHAN GUERRERO
JONATHAN GUERRERO
press to zoom